Põhiväärtused ja tegevuspõhimõtted

  • HLÜ põhiliseks eesmärgiks on elu edendavate tegevuste toetamine läbi finantsvahendite ja nõustamise. Selleks kasutab HLÜ erinevaid võimalusi, nagu hoiused, laenud, toetused ja täiendava väärtusevahetuse soodustamine liikmete ja erinevate projektide vahel.
  • Elu edendavate tegevustena näeme ettevõtmisi, mis teadlikult hoolivad inimesest, kogukondadest ja loodusest ning püüavad ressursse õiglaselt jagada.
  • HLÜ aitab projekte nendest aspektidest analüüsida ja pakub läbi liikmete ning nendega seotud võrgustike tuge projektide arendamisel.