NÕUKOGU

riinu

Riinu Lepa

Olen sotsiaalne ettevõtja juhtides talukaupa vahendava ühingu Tagurpidi Lavka tegevust. Sotsiaalne ettevõtlus on mulle laiemalt huvi pakkuv ning
oma panuse valdkonna arengusse annan ma Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikmena ning sotsiaalse ettevõtluse külalisõppejõuna EBSis ja TLÜs. Jätkusuutlik majandamine, väärtuspõhine ettevõtlus ja pangandus on minu huvi olnud viimastel aastatel nii teoorias kui praktikas. Ma olen ökokogukonna Väike Jalajälg üks eestvedajatest.


alar

Alar Tamming

Olen Psühholoogia teadusmagister, Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni Asepresident ning AS Tavidi nõukogu esimees.


ullas

Üllas Hunt

Olen põllumajandusmagister, praegu seotud põllumajandusliku ühistulise organisatsiooni juhtimisega.